Menampilkan 14 Hasil

Bibliografi Kuliah Sains Islam

Referensi utama: Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM), 1978. ____________, Islam and Philosophy of Science ____________, Islam  dan  Filsafat Sains Islam (Mizan, Bandung, 1989) ___________, The Positive Aspects of Tasawwuf Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Kuala Lumpur: ISTAC, 1998) Adi Setia, Three Meaning of Islamic Science, (Islam & baca lebih lanjut [...]

Falsafah Sains Ibn Al-Haytham Dengan Rujukan Khas Kepada Kitāb Thamarah Al-Ḥikmah

Usep Muhamad Ishaq
Wan Mohd Nor Wan Daud
 

Khulasah

Ibn al-Haytham (w. 1038/9 M) setakat ini lebih dikenali sebagai seorang sarjana dalam bidang sains alam dan matematik. Karya-karya dalam bidang lain seperti falsafah telah hilang dan tidak dapat diperoleh. Oleh itu, kajian terhadap pemikirannya dalam bidang falsafah amnya dilakukan melalui pernyataan-pernyataannya yang tertebar dalam karya-karya sains dan matematiknya ataupun melalui rujukan-rujukan sekunder dan tidak langsung. baca lebih lanjut [...]

Tinjauan Biografi-Bibliografi Ibn AL-Haytsam

TINJAUAN BIOGRAFI-BIBLIOGRAFI IBN AL-HAYTHAM
Usep Muhamad Ishaq
Pusat Kajian Tinggi Islām, Sains, dan Peradaban (CASIS)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
usepmohamadishaq@gmail.com
Wan Mohd Nor Wan Daud
Pusat Kajian Tinggi Islām, Sains, dan Peradaban (CASIS)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
wanmn65@yahoo.com
 

 

Abstrak

Ibn al-Haytham (w. 1038/9 M)  lebih dikenal sebagai seorang saintis dan ahli matematika hingga saat ini. Kajian ini bertujuan untuk meninjau baca lebih lanjut [...]

Filsafat Sains Ibn Haytsam

Oleh: Dr. Usep Muhammad Ishaq

(Peneliti INSISTS)
Pada Selasa, 5 September 2017, Alhamdulillah, saya berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul: IBN AL-HAYTSAM DAN FALSAFAH SAINSNYA DENGAN RUJUKAN KHAS KEPADA KITĀB TSAMARAH AL-ḤIKMAH. Disertasi itu saya pertahankan di Center for Advanced Studies on Islam, Science, and Civilisation – Universiti Teknologi Malaysia (CASIS-UTM), di bawah bimbingan ilmuwan terkemuka, Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud.
Kajian tentang Ibn Haytsam ini melengkapi baca lebih lanjut [...]

Said Nursi: Keajaiban yang Melintasi Zaman

Sabtu (26/11/2016) Bertempat di Rabbani Hypnofashion, jln. Dipati Ukur Bandung, Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) menyelenggarakan kajian bulanan yang ketiga dengan tema Badiuzzaman Said Nursi: Kiprah dan Warisannya dalam Pemikiran Al-Qur’an dan Sains. Acara ini menghadirkan Hasbi Sen, M.Hum., warga asli Turki yang sudah 14 tahun tinggal di Indonesia. Beliau merupakan Pembina Yayasan Nur Semesta, lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah sekaligus sebagai baca lebih lanjut [...]