Menampilkan 4 Hasil

Serasi Itu Tidak Harus Selalu Setara

  Oleh : Derajat Fitra Persoalan gender seolah-olah tidak akan pernah selesai untuk dibahas, walaupun telah banyak penelitian yang dilakukan dan telah banyak buku-buku serta artikel-artikel yang  ditulis, diterbitkan dan diseminarkan. Struktur sosial dan kultur masyarakat yang selama ini dianggap tidak adil terhadap perempuan digugat; dan berbagai upaya penafsiran ulang terhadap pemahaman yang merendahkan martabat perempuan terus digulirkan. Wacana kesetaraan gender dijadikan alat untuk baca lebih lanjut [...]

PIMPIN Gelar Bedah Buku “Kausalitas, Hukum Alam atau Tuhan”

Bandung – Institut Pemikiran Islam dan Pembinaan Insan (PIMPIN) Bandung menggelar kajian bulanan. Adapun tema yang diambil dalam kegiatan ini adalah bedah buku "Kausalitas, Hukum Alam atau Tuhan" bersama penulis Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Phil. Acara berlangsung di Hotel D'Best Sofia Dago, Bandung, Sabtu (7/4/2018). Sebelum masuk ke acara inti, kegiatan ini diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Dr.Wendi Zarman, Direktur PIMPIN. Dalam sambutan, Dr. Wendi menjelaskan profil buku tersebut, baca lebih lanjut [...]
PAI Angkatan 8

Kuliah Pandangan Alam Islam Angkatan 8

Institut Pemikiran Islam & Pembangunan Insan (PIMPIN) Bandung kembali membuka perkuliahan Pandangan Alam Islam (The Worldview of Islam) angkatan 8. Sebuah perkuliahan yang mengupas sisi substantif aspek ajaran Islam. Materi Kuliah: - Pengantar Worldview of Islam (Pandangan Alam Islam) - Konsep Tuhan - Konsep Din - Konsep Nabi dan Wahyu - Konsep Manusia - Konsep Ilmu Bag 1 - Konsep Ilmu Bag 2 - Konsep Pendidikan Islam - Permasalahan Umat Islam - Konsep Kebahagiaan Perkuliahan dimulai baca lebih lanjut [...]

Filsafat Sains Ibn Haytsam

Oleh: Dr. Usep Muhammad Ishaq (Peneliti INSISTS) Pada Selasa, 5 September 2017, Alhamdulillah, saya berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul: IBN AL-HAYTSAM DAN FALSAFAH SAINSNYA DENGAN RUJUKAN KHAS KEPADA KITĀB TSAMARAH AL-ḤIKMAH. Disertasi itu saya pertahankan di Center for Advanced Studies on Islam, Science, and Civilisation – Universiti Teknologi Malaysia (CASIS-UTM), di bawah bimbingan ilmuwan terkemuka, Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud. Kajian tentang Ibn Haytsam ini melengkapi baca lebih lanjut [...]